Quy định về song song hai chương trình của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Các bạn sinh viên có thể xem Quy định TẠI ĐÂY

Posted in Uncategorized | Comments Off

Thời khóa biểu năm thứ nhất (Đợt nguyện vọng bổ sung lần 1)

Sinh viên các khóa trước có nhu cầu học lại hoặc học cải thiện các môn của năm thứ nhất có thể xem thời khóa biểu này và nộp đơn tại Phòng Đào tạo. Hạn nhận đơn từ 17 đến 18/9/2015. XEM THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY

Sinh viên download mẫu đơn TẠI ĐÂY

Posted in Uncategorized | Comments Off

Mẫu đơn xin thực tập, viết khoa luận và học ngành thứ hai

Sinh viên có thể download các mẫu đơn:
Đơn xin đăng kí thực tập
Đơn đăng kí viết khóa luận
Đơn đăng kí học ngành thứ 2

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016

Ngày 10/9/2015, Nhà trường đã tiến hành xét học vụ và xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016. Nhà trường đã thông báo rộng rãi các trường hợp sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp tới phòng Đào tạo và khoa chuyên ngành để kiểm tra thông tin tốt nghiệp. Dưới đây là danh sách sinh viên đã được xét đủ đk tốt nghiệp. XEM TẠI ĐÂY

Posted in Uncategorized | Comments Off

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học

Ngày 10/9/2015, Nhà trường đã xét học vụ đợt 1 năm học 2015-2016. Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách này kiểm tra lý do buộc thôi học. Nếu sinh viên nào có thắc mắc gì, xin liên hệ với phòng Đào tạo. Thời hạn nhận thông tin phản hồi là hết ngày 15/9/2015. Sau thời hạn trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết. XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

Posted in Uncategorized | Comments Off