Category Archives: Thông báo tuyển sinhThông báo về việc đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ Thông tin thư viên

(ĐHVH)- Nhằm nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện và thông tin tư liệu trong cả nước, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thường … Continue reading

Posted in Thông báo tuyển sinh | Comments Off

Thông báo về việc đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ thư viện thông tin tháng 11/2012

Nhằm nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức chuyên sâu, kỹ năng mới cho đội ngũ giảng viên và cán bộ làm công tác thông tin và thư viện trong cả nước, Trường Đại học Văn hóa Hà … Continue reading

Posted in Thông báo tuyển sinh, Đào tạo | Comments Off

Thông báo về việc đào tạo ngắn hạn và nâng cao nghiệp vụ thư viện 2012

Nhằm nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện, tư liệu, văn thư lưu trữ trong cả nước, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội dự … Continue reading

Posted in Thông báo tuyển sinh, Tin tức | Comments Off

Tại sao nên chọn Khoa Thư viện Thông tin, Đại học Văn hóa Hà Nội?

Việt Nam đang tăng trưởng và thay đổi nhanh chóng. Nhu cầu của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về nguồn nhân lực Thông tin học và Khoa học Thư viện có cả chuyên môn cao và kỹ … Continue reading

Posted in Sinh viên, Thông báo tuyển sinh, Tin tức, Đào tạo | Comments Off

Thông báo mở lớp đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ thư viện thông tin

Nhằm nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức chuyên sâu, kỹ năng mới cho đội ngũ giảng viên và cán bộ làm công tác thông tin và thư viện trong cả nước, Trường Đại học Văn hóa Hà … Continue reading

Posted in Thông báo tuyển sinh, Tin tức, Đào tạo | Comments Off