Category Archives: Danh mục khóa luậnKhóa luận K39

01. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Công tác bảo quản tài liệu tại thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Thực trạng và giải pháp. / Ths. Nguyễn Thị Ngà 2011 K39 02. Lê Thị Hồng Nhung. Tìm … Continue reading

Posted in Danh mục khóa luận, Sinh viên | Comments Off

Khóa luận K38

01. Lê Thị Mai Liên. Công tác bảo quản vốn tài liệu quí hiếm ở thư viện Quốc gia Việt Nam. / Ths. Nguyễn Thị Ngà 2010 K38 02. Trần Thị Thanh Tâm. So sánh tiện ích giao diện OPAC … Continue reading

Posted in Danh mục khóa luận, Sinh viên | Comments Off

Khóa luận K37

01. Nguyễn Thị Thảo. Vốn tài liệu của thư viện Học viện Kỹ thuật Quân sự. / Ths. Phạm Thành Tâm 2009 K37 02. Đỗ Thị Thanh. Tìm hiểu công tác bổ sung tài liệu tại thư viện Hà Nội. … Continue reading

Posted in Danh mục khóa luận, Sinh viên | Comments Off

Khóa luận K36 – K36H

01. Nguyễn Thị Hoa. Tìm hiểu công tác bổ sung tài liệu thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế. / Ths. Nguyễn Hữu Nghĩa 2008 K36H 02. Nguyễn Thị Thu Hằng. Tìm hiểu nhu cầu tin của người dùng tin … Continue reading

Posted in Danh mục khóa luận, Sinh viên | Comments Off

Khóa luận K35

01. Đào Kim Phương. Ứng dụng tin học trong hoạt động thông tin- thư viện tại trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 2007 K35 02. Nguyễn Thị Thảo. Tìm hiểu việc tổ chức … Continue reading

Posted in Danh mục khóa luận, Sinh viên | Comments Off