Category Archives: Sinh viênXây dựng kế hoạch học tập cho sinh viên ngành Thư viện học và Thông tin học.

Bài viết trình bày vai trò của việc lập kế hoạch học tập đồng thời đưa ra những gợi ý trong việc lập kế hoạch học tập và một số điểm cần chú ý trong quá trình đăng ký môn học và học tập của sinh viên ngành khoa học thư viện và thông tin học.
Continue reading

Posted in Sinh viên | Comments Off

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khoa Thư viện-Thông tin niên khóa 2008-2012

(ĐHVH) – Căn cứ theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường, ngày 28, 29/5/2012, Khoa Thư viện – Thông tin đã tổ chức lễ bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên ngành Khoa học Thư viện niên khóa 2008-2012. … Continue reading

Posted in Sinh viên, Tin tức, Đào tạo | Comments Off

Khoa Thư viện – Thông tin tổng kết các hoạt động chào mừng Ngày hội Đọc sách

Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Thư viện Quốc gia tổ chức, tập thể giảng viên và sinh viên khoa … Continue reading

Posted in Sinh viên, Tin tức | Comments Off

Sinh viên Khoa Thư viện Thông tin đạt giải Nhất toàn đoàn trong Ngày Sách thế giới và thi “Tuyên truyền giới thiệu sách”

(ĐHVH) – Ngày 21/4/2012 đông đảo sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tham gia ngày hội đọc sách do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. … Continue reading

Posted in Hoạt động của sinh viên, Sinh viên, Tin tức | Comments Off

Lớp Cao đẳng Thư viện 5 tham quan Thư viện Tạ Quang Bửu – Đại học Bách khoa Hà Nội

Đối với sinh viên năm thứ nhất, những hiểu biết về nghề Thư viện và thực tiễn hoạt động ngành Thư viện vẫn khá mới mẻ. Với mục đích học đi đôi với hành, giúp sinh viên tiếp cận với … Continue reading

Posted in Hoạt động của sinh viên, Sinh viên, Tin tức | Comments Off