Thông báo tuyển giảng viên và cán bộ thư viện

Hiện nay trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên cần tuyển 02 giáo viên giảng dạy ngành Thư viện Thông tin và 02 cán bộ thư viện.

Yêu cầu tuyển dụng:

- Có Hồ sơ xin việc đảm bảo đúng theo yêu cầu của Hồ sơ dự tuyển công chức, viên chức

- Có sức khỏe tốt, yên tâm công tác phục vụ lâu dài tại trường

- Tốt nghiệp đại học chính quy đúng chuyên ngành dự tuyển. (Tốt nghiệp loại Khá trở lên, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được tham gia dự tuyển vị trí giảng viên Thư viện Thông tin)

- Có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ từ trình độ B trở lên.

- Kết quả thử việc được đánh giá đạt yêu cầu trở lên.

- Hồ sơ gửi về: Phòng Tổ chức – Chính trị – Công tác sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Chi tiết liên hệ: ĐT phòng Hiệu trưởng: 0230.3825.501/ 0913.091.391

ĐT phòng Tổ chức – CTSV: 0230.3824.060 / 0914.470.870

Hiệu trưởng đã ký

Nguyễn Song Bình

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.