Khóa luận K36 – K36H

01. Nguyễn Thị Hoa. Tìm hiểu công tác bổ sung tài liệu thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế. / Ths. Nguyễn Hữu Nghĩa 2008 K36H

02. Nguyễn Thị Thu Hằng. Tìm hiểu nhu cầu tin của người dùng tin tại thư viện trường Đại học Sư phạm Huế. / Ths. Nguyễn Hữu Nghĩa 2008 K36H

03. Phạm Thị Ngân. Nghiên cứu nhu cầu tin của sinh viên trường Đại học Khoa học Huế. / Ths. Phạm Thị Phương Liên 2008 K36H

04. Trần Dương. Công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện trường Đại học Khoa học Huế. / Ths. Phạm Thị Thành Tâm 2008 K36H

05. Đặng Thị Thu Hằng. Công tác mô tả nội dung tài liệu tại thư viện trường Đại học Sư phạm Huế. / Ths. Phạm Thành Tâm 2008 K36H

06. Phạm Thị Ngân. Nghiên cứu nhu cầu tin của sinh viên trường Đại học Khoa học Huế. / Ths. Phạm Thị Phương Liên 2008 K36H

07. Bùi Minh Trang. Nghiên cứu công tác chỉ đạo nghiệp vụ của thư viện Tổng hợp Huế. / Ths. Nguyễn Tiến Hiển 2008 K36H

08. Trần Thị Trang. Tìm hiểu về bảng phân loại thập phân ( DDC) rút gọn ấn bản 14 và việc áp dụng DDC tại thư viện trường ĐHKH- ĐH Huế. / Ths. Vũ Dương Thúy Ngà 2008 K36H

09. Trần Thị Quỳnh Nga. Khảo sát vốn tài liệu thư viện trường Đại học Khoa học Huế. / Ths. Nguyễn Tiến Hiển 2008 K36H

10. Trần Thị Lụa. Nghiên cứu công tác địa chí tại thư viện tỉnh Thừa Thiên Huế. / Ths. Nguyễn Tiến Hiển 2008 K36H

11. Phùng Nga Tú. Tìm hiểu bộ máy tra cứu ở thư viện trường Đại học Khoa học Huế. / Ths. Vũ Dương Thúy Ngà 2008 K36H

12. Dương Thị Tuyết Nhung. Tìm hiểu chu trình đường đi của tài liệu tại thư viện Hà Tây. / Ths. Nguyễn Tiến Hiển 2008 K36

13. Hà Thị Hậu. Tìm hiểu bộ máy tra cứu của thư viện Ban tuyên Giáo TW. Ths. Phạm Thành Tâm 2008 K36

14. Vũ Việt Thanh. Khảo sát việc ứng dụng phàn mềm Esylib trong một số khâu công tác tại thư viện Quân đội. / PGS.TS. Đoàn Phan Tân 2008 K36

15. Nguyễn Thị Dung. Bộ máy tra cứu địa chí và công tác phục vụ thông tin địa chí tại TVHN. / Ths. Vũ Dương Thúy Ngà 2008 K36

16. Phạm Thị Thảo. Các giải pháp pháp đảm bảo tính thống nhất trong xử lý tài liệu tại trung tâm thông tin & các thư viện thuộc Viện khoa học & công nghệ Việt Nam. / Ths. Phạm Thị Phương Liên 2008 K36

17. Vũ Thị Việt Nga. Bộ máy tra cứu tại thư viện Quốc gia Việt Nam. / Ths. Vũ Dương Thúy Ngà 2008 K36

18. Triệu Thị Thanh Huyền. Tìm hiểu nguồn lực thông tin điện tử và các dịch vụ phục vụ người đọc của thư viện điện tử tại TVQGVN. / Ths. Vũ Dương Thúy Ngà 2008 K36

19. Bùi Thị Kim Dung. Nghiên cứu công tác địa chí tại thư viện tỉnh Hải Dương. / Ths. Nguyễn Tiến Hiển 2008 K36

20. Tuấn Quang Minh. Ứng dụng hẹ quản trị tích hợp Ilib 3.6 vào công tác tra cứu & lưu thông tài liệu tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. / Ths. Chu Vân Khánh 2008 K36

21. Lê Thị Kim Dung. Tìm hiểu công tác mô tả nội dung tài liệu tại thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. / Ths. Vũ Thúy Bình 2008 K36

22. Nguyễn Thị Hải. Khảo sát phần mềm Rogenry Elo tại thư viện Viện Văn hóa Thông tin. / Ths. Nguyễn Hữu Nghĩa 2008 K36

23. Vũ Thị Hương. Tìm hiểu và hoàn thiện công tác phục vụ tại trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Luật Hà Nội. / Ths. Nguyễn Thị Ngà 2008 K36

24. Nguyễn Thị Giang B. Tìm hiểu quá trình xử lý tài liệu tại trung tâm thông tin- thư viện trường Đại học Y tế Công cộng. / Ths. Nguyễn Hữu Nghĩa 2008 K36

25. Lê Thị Thanh Hảo. Nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc tại thư viện trường Đại học Thương mại Hà Nội./ PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh 2008 K36

26. Phạm Văn Nam. Tìm hiểu công tác tổ chức phục vụ tại các kho mở của thư viện trường Đại học Bách khoa Hà Nội. / Ths. Trần Thị Bích Hồng 2008 K36

27. Đào Thị Hải Yến. Nguồn tài liệu nội sinh và nhu cầu sử dụng tài liệu nội sinh của sinh tại thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội. / Ths. Phạm Thị Phương Liên 2008 K36

28. Vũ Hồng Vân. Tìm hiểu về Dublin Core và việc nghiên cứu áp dụng Dublin Core tại Việt Nam. / Ths. Vũ Dương Thúy Ngà 2008 K36

29. Bùi Việt Hà. Khảo sát phần mềm VTLS trong công tác biên mục & tìm tin tại thư viện Ta Quang Bửu trường ĐHBKHN. / PGS.TS. Đoàn Phan Tân 2008 K36

30. Hoàng Thị Thái. Tìm hiểu công tác mô tả nội dung tài liệu tại Thư viện Viện Triết học. / Ths. Lê Thị Thúy Hiền. 2008 K36

31. Tô Ân Trà. Phần mềm thư viện tích hợp Vilas & khả năng ứng dụng trong thực tế. / Ths. Nguyễn Hữu Nghĩa 2008 K36

Vũ Văn Trọng. Sản phẩm và dịch vụ thông tin & thư viện tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. / TS. Trần Thị Minh Nguyệt 2008 K36

32. Nguyễn Lan Hương. Tìm hiểu công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện trường Đại học Ngoại thương. / Ths. Nguyễn Tiến Hiển 2008 K36

33. Nguyễn Thị Hoài Thanh. Tìm hiểu việc áp dụng tin học tại thư viện Bộ Tư pháp.. Ths. Nguyễn Tiến Hiển 2008 K36

34. Lê Thị Cúc. Tìm hiểu quy trình xử lý tài liệu tại thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế. / Ths. Phạm Thị Phương Liên 2008 K36H

35. Dương Thị Kim Dung. Hiện trạng và giải pháp phát triển vốn tài liệu tại thư viện tỉnh Đồng Tháp. / Ths. Bùi Ngọc Diệp 2008 TC

36. Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Vốn tài liệu thư viện trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn đổi mới giáo dục đại học. / Ths. Phạm Thị Quỳnh Hoa 2008 TC

37. Huỳnh Thị Xuân Hoa. Công tác người đọc tại thư viện trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo II. / Ths. Võ Công Nam 2008 K36

38. Nguyễn Thị Hồng Chiêm. Hoạt động thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum thực trạng và giải pháp. / Ths. Phạm Thành Tâm 2008 TC

 

This entry was posted in Danh mục khóa luận, Sinh viên. Bookmark the permalink.