Thông báo mở lớp đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ thư viện thông tin

Nhằm nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức chuyên sâu, kỹ năng mới cho đội ngũ giảng viên và cán bộ làm công tác thông tin và thư viện trong cả nước, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức các lớp ngắn hạn do các giáo sư đến từ Trường Đại học Victoria – New Zealand trực tiếp giảng dạy.
1. Mục đích:
Cung cấp kiến thức chuyên sâu về 6 chuyên đề, bao gồm:

  • Kiến thức thông tin
  • Xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin
  • Biên mục mô tả
  • Dịch vụ thông tin thư viện
  • Tự động hóa hoạt động thông tin thư viện
  • Tra cứu thông tin

Sau khóa học, học viên có thể tham gia giảng dạy và tổ chức tốt các hoạt động như: Đào tạo kiến thức thông tin cho người dùng tin; Xây dựng chính sách phát triển nguồn lực thông tin; Tổ chức và quản lý tốt các dịch vụ thông tin thư viện bao gồm: dịch vụ tham khảo, dịch vụ tư vấn cho người đọc, dịch vụ lưu thông tài liệu; Nắm được cơ sở lý thuyết và thực tiễn về tự động hóa hoạt động thông tin thư viện; Hiểu được nguyên lý hoạt động của các công cụ tra cứu, cách thức tổ chức thông tin trong các hệ thống tra cứu và tra cứu thông tin hiệu quả.
* Đối tượng tham gia:
Lớp dành cho những người có nhu cầu, các cán bộ đang làm tại các thư viện và trung tâm thông tin, các giảng viên đang làm công tác giảng dạy về lĩnh vực thông tin thư viện.
* Thời lượng:
Chương trình bao gồm 6 lớp, mỗi lớp sẽ đào tạo về 1 chuyên đề
(1 tuần/1 chuyên đề; có chương trình chi tiết 2 lớp sắp tới kèm theo)
* Kinh phí:
2.000.000 đồng/lớp (Hai triệu đồng). Kinh phí trên bao gồm: học phí, tiền tài liệu và khảo sát, tham quan thực tế.
* Chứng chỉ:
Kết thúc mỗi lớp học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo chuyên sâu 1 chuyên đề.
Nếu tham dự từ 4 đến 6 lớp, học viên sẽ được cấp chứng chỉ khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ thông tin thư viện của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Đại học Victoria – New Zealand.
* Thời gian khai giảng:
+ Ngày 12/12/2011 – Lớp: Kiến thức thông tin
+ Ngày 05/01/2012 – Lớp: Xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin
Đối với các lớp đào tạo về: Dịch vụ thông tin thư viện, Tra cứu thông tin, Tự động hóa hoạt động thông tin thư viện và Biên mục mô tả, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể thời gian khai giảng sau.
* Thời hạn đăng ký:
Đề nghị Quý cơ quan, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp học trên đăng ký bằng văn bản, qua điện thoại hoặc thư điện tử.
Thời hạn đăng ký: hết ngày 10/12/2011
* Địa chỉ liên hệ:
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:
Nguyễn Thị Thanh Hương
Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế,
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

ĐT:   04. 3 8511973 – máy lẻ 177            Fax:  04. 35141629

DĐ:   0983.627.475

Email: quanlykhoahoc@huc.edu.vn

This entry was posted in Thông báo tuyển sinh, Tin tức, Đào tạo. Bookmark the permalink.