Thông báo về việc đào tạo ngắn hạn và nâng cao nghiệp vụ thư viện 2012

Nhằm nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện, tư liệu, văn thư lưu trữ trong cả nước, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức các lớp ngắn hạn như sau:
1. Lớp: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CƠ SỞ THÔNG TIN – TƯ LIỆU -  THƯ VIỆN
+ Mục đích: Cung cấp kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành chuyên ngành Thông tin – Tư liệu – Thư viện. Sau khóa học, học viên có thể làm tốt công tác thư viện thông tin như: Bổ sung tài liệu, tổ chức kho tài liệu, xử lý tài liệu, tổ chức bộ máy tra cứu truyền thống và hiện đại, biên soạn thư mục, tổ chức quản lý cơ quan thông tin thư viện…
+ Đối tượng: Lớp dành cho những người có nhu cầu, các cán bộ đang làm hoặc sẽ làm công tác thư viện.
+ Thời lượng: 100 tiết (có chương trình kèm theo)
+ Kinh phí: 2.500.000 đồng ( Hai triệu năm trăm ngàn đồng) Bao gồm học phí, tiền tài liệu và tiền khảo sát thăm quan thực tế.

2. Lớp: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ THƯ VIỆN VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
+ Mục đích: Cung cấp kiến thức về thư viện và thiết bị trong hệ thống trường học và thư viện trường học nói riêng. Sau khóa học, học viên có thể làm tốt công tác quản lý các thiết bị và tổ chức hoạt động trong các thư viện trường học như: Bổ sung tài liệu, tổ chức kho tài liệu, phân loại và mô tả tài liệu, xử lý nội dung, tổ chức bộ máy tra cứu phục vụ bạn đọc…
+ Đối tượng: Lớp dành cho những người có nhu cầu, các cán bộ đang làm, hoặc sẽ làm công tác thư viện trường học, hoặc quản lý thiết bị trong các trường phổ thông.
+ Thời lượng: 100 tiết (có chương trình kèm theo)
+ Kinh phí: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng) Bao gồm học phí, tiền tài liệu và tiền khảo sát thăm quan thực tế.

3. Lớp: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC THÔNG TIN – THƯ VIỆN CHO NHỮNG NGƯỜI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KHÁC

+ Mục đích: Cung cấp kiến thức về lý thuyết và thực hành chuyên ngành thông tin – tư liệu – thư viện. Sau khóa học, học viên có thể làm tốt công tác thư viện thông tin như: Bổ sung tài liệu, tổ chức kho tài liệu, xử lý tài liệu, tổ chức bộ máy tra cứu truyền thống và hiện đại, biên soạn thư mục, tổ chức công tác phục vụ bạn đọc, quản lý cơ quan thông tin thư viện….
Kết thúc khóa học, học viên có đủ điều kiện tham dự thi tuyển Cao học ngành Thư viện – Thông tin.
+ Đối tượng: Lớp dành cho những người đã tốt nghiệp đại học ngành khác, có thâm niên công tác tại các cơ quan thông tin – thư viện từ 03 năm trở lên, có nhu cầu bổ sung kiến thức ngành thư viện thông tin hoặc có nhu cầu tham dự thi tuyển cao học ngành thư viện thông tin.
+ Thời lượng: 40 ĐVHT  ( Tương đương 600 tiết, có chương trình kèm theo)
+ Kinh phí: 8.500.000 đồng ( Tám triệu năm trăm ngàn đồng) Bao gồm học phí, tiền tài liệu và tiền khảo sát thăm quan thực tế.

Sau các khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo ngắn hạn và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức ngành Thư viện – Thông tin của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Thời gian khai giảng các lớp dự kiến vào 15/06/2012.

Đề nghị Quý cơ quan, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp học trên đăng ký bằng văn bản hoặc qua thư điện tử theo địa chỉ:
Văn phòng Khoa Thư viện – Thông tin
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418 đường La Thành Hà Nội.
ĐT: 043511971 bấm máy lẻ 119 hoặc 114.
- Cô Ngọc: ĐT: 0903288636
- Email: thongtinthuvien@huc.edu.vn
- Website: www.flis.huc.edu.vn

Ghi chú: Học viên ăn ở tự túc, nếu ở KTX của trường phải đăng ký trước

This entry was posted in Thông báo tuyển sinh, Tin tức. Bookmark the permalink.