Cố vấn học tập

Sinh viên khoa Thư viện – Thông tin có thể liên hệ với cố vấn học tập tại Văn phòng Khoa vào thứ hai hàng tuần theo giờ hành chính hoặc liên hệ qua ĐT và email như sau:

1. ThS. Phạm Thị Phương Liên

ĐT: 0983574995

Email: lienpp@gmail.com

2. ThS. Kiều Kim Ánh

ĐT: 0974729222

Email: anhkimkieu@gmail.com