Cử nhân Thông tin học

CHUẨN ĐẦU RA

Chương trình giáo dục đại học trình độ đại học ngành Thông tin học nhằm đào tạo nhân lực thông tin có trình độ lý luận và năng lực thực hiện, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ trong thư viện và cơ quan thông tin.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Thông tin phải đạt được các yêu cầu sau:

Kiến thức:

 • Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ thông tin học, quản trị thông tin và các ngành khoa học liên quan.

Kỹ năng:

 • Có kỹ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thông tin và quản trị thông tin: Thu thập và nắm vững các nguồn thông tin; Xử lý và tổ chức thông tin; Nắm vững kỹ năng và các công cụ tra cứu: cơ sở dữ liệu, ngân hàng dữ liệu…; Tiếp nhận và phân tích yêu cầu tin; Đánh giá thông tin; Biên tập, trình bày thông tin cho người sử dụng; Tổ chức các dịch vụ cung cấp và tư vấn thông tin; Ứng dụng công nghệ mới, tự động hoá quản lí thông tin – thư viện; Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn người dùng tin.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp nói và viết; và Kỹ năng học tập suốt đời.
 • Thành thạo tin học văn phòng; Thành thạo máy tính, đặc biệt là các phần mềm thư viện điện tử.
 • Sử dụng tốt tiếng Anh ở trình độ C.

Thái độ:

 • Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có lòng say mê, yêu nghề, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực thư viện. Có đạo đức nghề thông tin, tinh thần trách nhiệm với công việc được giao và với người sử dụng trung tâm thông tin – thư viện.

Vị trí, khả năng công tác:

Là chuyên gia tìm kiếm và phân tích thông tin; Có thể trực tiếp tham gia giới thiệu, tư vấn và triển khai cài đặt tới khách hàng các sản phẩm phần mềm quản trị thông tin – thư viện.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân Thông tin học có thể làm việc ở:

 • Trung tâm thông tin các Bộ, Ngành;
 • Thư viện các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các Viện nghiên cứu, trường Đại học, phòng thông tin các ngân hàng (Trung tâm Thông tin Đại sứ quán Hoa Kì, Trung tâm Thông tin Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, Thư viện trường Đại học RMIT…);
 • Các cơ quan thông tin – thư viện khác (Thư viện Quốc gia, Thư viện tỉnh/thành phố…);
 • Các công ti, doanh nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng tin học, phần mềm;
 • Phòng tin học, phòng mạng máy tính, phòng xây dựng cơ sở dữ liệu tại các cơ quan thông tin – thư viện.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

 • Học thạc sỹ, tiến sỹ trong và ngoài nước
 • Tham gia nghiên cứu khoa học về thông tin học và quản trị thông tin

Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế đã tham khảo để phục vụ đào tạo:

 • Hướng dẫn dành cho chương trình đào tạo ngành Thư viện – Thông tin năm 2000 của Liên hiệp Quốc tế các tổ chức và cơ quan thông tin thư viện (Guidelines for Professional Library/Information Educational Programs – 2000 (IFLA).
 • Tiêu chuẩn công nhận các chương trình thạc sĩ tại Thư viện và Thông tin học của Mỹ (Standards for Accreditation of Master’s Programs in Library & Information Studies, 2008).
 • Chương trình đào tạo ngành thư viện, ngành quản trị thông tin của Đại học Victoria (New Zealand), Simmons (Mỹ).