Sinh viên tương lai

Việt Nam đang tăng trưởng và thay đổi nhanh chóng. Nhu cầu của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về nguồn nhân lực Thông tin học và Khoa học Thư viện có cả chuyên môn cao và kỹ năng giỏi đang gia tăng với tốc độ cao.

Những nhân viên hội đủ hai yếu tố trên có rất nhiều cơ hội tìm được việc làm tốt ở các cơ quan thông tin, các viện nghiên cứu, thư viện đại học, thư viện công cộng và thư viện trường học.

Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực Thông tin – Thư viện đầu tiên và có uy tín nhất ở Việt Nam, Khoa Thông tin, Thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội mang đến cho sinh viên một nền giáo dục đẳng cấp, kết hợp giữa đào tạo chuyên môn, kỹ năng và nhu cầu thực tiễn của Việt Nam để đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của thị trường tuyển dụng và tạo nền tảng vững chắc cho nghề nghiệp tương lai.

Tại sao nên chọn Khoa Thông tin Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội?

Khoa Thông tin, Thư viện  – Đại học Văn hóa Hà Nội là một khoa đào tạo ngành khoa học thư viện và ngành Thông tin học nay là Ngành Khoa học TT-TV và ngành Quản lý TT lâu đời nhất tại Việt Nam, với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng rất cao hơn 50 năm nay.

Là cơ sở đào tạo có chương trình đào tạo luôn được cập nhật, đổi mới cho phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của xã hội Việt Nam hiện nay. Năm 2011 – 2012, Khoa đã phối hợp với các chuyên gia hàng đầu khu vực trong lĩnh vực Thông tin học và Khoa học Thư viện từ các trường như Đại học Victoria – New Zealand, Đại học Nanyang – Singapore xây dựng lại chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, thích ứng với nhu cầu xã hội hiện nay.

Là khoa đầu tiên được thành lập tại Đại học Văn hóa Hà Nội, Khoa Thông tin Thư viện  đã tạo lập được một uy tín mang tầm khu vực trong việc đào tạo nhân lực mang tính thực tiễn, các nghiên cứu giá trị, và sự tương quan giữa đào tạo với nhu cầu của xã hội, cơ quan tổ chức và doanh nghiệp.
Là một trong những cơ sở đào tạo khoa học Thư viện và Thông tin học lớn nhất hiện nay tại Việt Nam, tổng số sinh viên các hệ của Khoa hiện nay lên đến khoảng trên 2.000. Các sinh viên theo học các chương trình khác nhau bao gồm các hệ chính quy, tại chức thuộc các trình độ: cử nhân cao đẳng, liên thông cao đẳng – đại học và cử nhân đại học. Các sinh viên tốt nghiệp từ khoa Thư viện Thông tin – Đại học Văn hóa Hà Nội tạo nên một cộng đồng cựu sinh viên to lớn xuyên khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Các chương trình đại học và sau đại học ngành Khoa học TT Thư viện và ngành QLTT tại Đại học Văn hóa Hà Nội gồm có:

•  Cử nhân Quản lý thông tin
•  Cử nhân Khoa học Thông tin Thư viện
•  Cử nhân cao đẳng Khoa học TT Thư viện
•  Liên thông cao đẳng – đại học ngành Khoa học TT Thư viện
•  Thạc sĩ Thông tin – Thư viện
•  Tiến sĩ Thông tin – Thư viện

Môi trường giảng dạy

Sinh viên được học trong một môi trường giảng dạy chuyên nghiệp. Sinh viên được thực hành tại các trung tâm thông tin và các thư viện hiện đại ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ ba. Chương trình được thiết kế theo hướng lấy sinh viên làm trung tâm. Khoa có một hệ thống giáo trình phong phú và được cập nhật thường xuyên. Giảng viên của trường đều có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.