Thành tựu đạt được

Công tác đào tạo:

 • 39 khoá cử nhân hệ đại học đã tốt nghiệp với số lượng trên 3.500 sinh viên.
 • Trên 4.000 học viên hệ tại chức được đào tạo tại trường và các địa phương.
 • 02 khóa cử nhân hệ cao đẳng đã tốt nghiệp với số lượng trên 100 sinh viên.
 • Đào tạo hệ liên thông cao đẳng – đại học.
 • Mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn hằng năm, có hàng ngàn người đã theo học các lớp này.

Biên soạn chương trình và in ấn giáo trình:

 • Bốn lần đổi mới chương trình vào các năm: 1992, 1997 và 2003, 2010.
 • Biên soạn mới chương trình Thông tin học năm 2011.
 • Biên soạn được hệ thống trên 15 giáo trình các môn chuyên ngành và một số tài liệu tham khảo.

Công tác nghiên cứu khoa học:

 • Hoàn thành nhiều đề tài cấp Trường và cấp Bộ.
 • Các giảng viên đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.
 • Hàng năm Khoa đều tổ chức hội thảo khoa học và công bố kỷ yếu hội thảo.

Hoạt động xã hội và hợp tác:

 • Trong những năm qua, khoa đã tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, làm việc với các vị giáo sư, giảng viên đến từ các trường đại học, tổ chức nước ngoài như: Đại học Saint John, Simmons (Mỹ), Đại học Victoria, Wellington (New Zealand),…
 • Phối hợp với các thư viện, trung tâm thông tin, cơ sở đào tạo trong nước và cơ quan nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin phục vụ đào tạo.
 • Một số giảng viên của khoa cũng đã và đang nhận được học bổng tu nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn do các trường đại học và các tổ chức nước ngoài tài trợ.