Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp cử nhân Thông tin học và cử nhân Khoa học Thư viện có thể làm việc ở:

  • Các Trung tâm học liệu (Learning Resource Center), Cơ quan thông tin – thư viện của các Bộ, Ngành;
  • Thư viện các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các dự án, các Viện nghiên cứu, trường đại học, phòng thông tin các ngân hàng (Trung tâm Thông tin Đại sứ quán Hoa Kì, Trung tâm Thông tin Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, Thư viện trường Đại học RMIT…);
  • Thư viện Quốc gia, thư viện tỉnh/ thành phố
  • Hệ thống thư viện các trường phổ thông, thư viện quân đội;
  • Trong các cơ sở đào tạo (làm giảng viên giảng dạy thông tin – thư viện tại các Trường Cao đẳng, Đại học…);
  • Trong các công ty, doanh nghiệp chuyên hoạt động về lĩnh vực thông tin – thư viện (kinh doanh và cung cấp tài liệu, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị thư viện: máy tính, cổng từ, camera, mã vạch…);
  • Trong các công ty, doanh nghiệp khác (đặc biệt là mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ): các công việc liên quan tới tin học văn phòng, quản trị mạng máy tính…;
  • Trong các cơ quan văn hoá, các mô hình câu lạc bộ văn hoá – nghệ thuật, điểm bưu điện văn hoá…;
  • Trong các cơ quan lưu trữ, bảo tàng.
  • Quản trị thông tin, hệ thống thông tin trong các cơ quan, tổ chức